Welkom

Eigen-wijsheid bestaat uit drie dames, die vanuit ervaring en liefde proberen ruimte en/of begrip te creëren voor kinderen, die een ander bewustzijn hebben en daardoor anders lijken. Dit kan zich uiten in kwaliteiten als (hoog) gevoeligheid, sterk intuitief zijn, zeer wijs zijn, hoogbegaafdheid of paranormale begaafdheid. Deze kwaliteiten kunnen leiden tot opstandigheid, hyperactiviteit, agressiviteit, zich emotioneel afsluiten of teruggetrokken gedrag.

Vaak ontstaat de behoefte deze kinderen een label te geven. Dat geeft mensen duidelijkheid. Dan kunnen we zeggen: “Mijn kind heeft ADHD, autisme, HSP, dyslexie, ADD of leerproblemen”. Het gevaar is, dat deze kinderen alleen nog maar gezien worden als de inhoud van het label. En dat ze niet meer de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op hun manier, volgens hun wijsheid.

Kinderen met deze kwaliteiten vragen van ouders, opvoeders, hulpverleners en leerkrach-ten een andere benadering bij het opvoeden, hulpverlenen en onderwijzen. Eigen-Wijsheid kan u helpen om daar inzicht in te verkrijgen. Begrip en inzicht leiden ertoe dat kinderen gezien en gehoord worden in hun kwaliteiten, talenten en gaven. Zodat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op hun manier, vanuit hun  Eigen Wijsheid

Wat heeft Eigen-Wijsheid u te bieden:

  • Cursussen voor kinderen (voor verschillende leeftijden)
  • Workshops voor ouders, hulpverleners, opvoeders en leerkrachten
  • Lezingen waarin we dieper ingaan op een bepaald onderwerp
Advertenties